Bärlager

Bergkross i fraktionen 0-32 mm används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogsväg.