Dräneringsgrus

Makadam  i fraktionen 8-16 mm används för dränering samt för inblandning i betong eller till biluppställningsytor.

Kan levereras i ren granit (grå) eller blandning granit/dalaporfyr (grå/röd).