Förstärkningslager

Bergkross i fraktionen 0-90 mm används som förstärkningslager vid uppbyggnad av husgrunder, vägkroppar m.m. Ger mycket bra bärighet.