Kullersten

Sorterad natursten i fraktionen 100-200 mm passar bra till gångar, kantsten, stenpartier eller stenläggning i trädgården. Lägg först ett lager sättgrus så blir det lättare att få stenarna jämna. Min kullersten är en blandning av granit och dalaporfyr och är rödgrå till färgen.