Matjord

Man gör oftast skillnad på matjordens användningsområde och delar in i

Planteringsjord som passar bäst till odlingar och planteringar. Innehåller mer gödsel och torv.

Anläggninsjord som passar bäst till gräsmatta, träd och buskar. En magrare och tyngre jord som innehåller sand.