Mursand

Siktat naturgrus i fraktionen 0-4 mm används till murning och putsning. Passar även utmärkt till sandlådor.