Start
Tjänster
Om firman
Grävning
Material
Namn på grus
Materialåtgång
Leverans
Länkar
Prislista
Beställning
Kontakt

Namn på grus          

Grus, makadam eller singel

Eftersom det kommer mycket frågor kring kross- och grusprodukter och det råder en ganska stor språkförbistring kring dessa produkter så ska jag försöka att reda ut begreppen. Jag försöker hålla mig till de vedertagna tekniska begreppen men som hos mycket annat så har kärt barn många namn och det förekommer många olika slanguttryck runt om i landet.

Kross eller naturgrus?
Den första indelningen man kan göra är att titta på hur produkten är tillverkad. Alla krossprodukter är tillverkade genom brytning av berg. Ofta rör det sig om restprodukter från annan bergbrytning men det finns även brott där man endast bryter krossprodukter. Naturgrus och singel är naturligt rundade stenar som bryts i grusåsar där dessa har samlats och sorteras under våra istider. Naturgrus är en ändlig resurs och våra grusåsar har ett stort värde som ett naturligt vattenfilter för vattentäkter och dylikt vilket kan vara värt att tänka på vid val av produkt.

Krossprodukter
Bergkross används mycket för att skapa stabila överbyggnader för många konstruktioner i mark pga dess goda packningsförmåga. Stenarna är vasst kantiga vilket medför att de vid packning hakar i varandra och låses i förhållande till varandra. Denna egenskap har inte t.ex. singel.

Makadam
Makadam är en krossprodukt med sorterade fraktioner mellan 2-65 mm (ca). Fraktionerna är sorterade inom vissa spann (2-4, 4-8, 16-32, 32-64, osv). Karakteristiskt för makadam är förutom sorteringen avsaknaden av noll-fraktionen, alltså de allra minsta partiklarna.

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kapillärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor.

Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet. Här i Dalarna är det vanligt med granit och dalaporfyr. På grund av det relativt låga priset på krossprodukter lönar det sig sällan att frakta det längre sträckor och man är därför ofta anvisad till vad som bryts lokalt.

Makadam går att få tvättad, då är det fina damm som sitter på stenarna borta och dess kapillärbrytande egenskaper förbättras.

Alla fraktioner av makadam har grovt räknat samma porvolym, alltså andel luft. Denna är 30%. Bra att veta om man ska beräkna den erforderliga volymen på en stenkista till exempel.

Skärv
Skärv är likt makadam en sorterad krossprodukt men i fraktioner mellan 65-110 mm (ca).

Samkross och stenmjöl
Samkross är ett samlingsnamn för grovt sorterade krossprodukter där även noll-fraktionen finns med. Vanliga fraktioner är t.ex. 0-16 och 0-32. De finare fraktionerna som t.ex. 0-4 och 0-8, brukar man kalla för stenmjöl. Samkross brukar användas mycket vid vägbyggnad som t.ex. bärlager och förstärkningslager. Stenmjöl är vanligt som slitlager på vägar och gångytor. Vad man bör ha i åtanke är att dessa produkter, pga nollfraktionen, blir relativt täta vid packning och alltså inte dränerar särskilt bra.


Naturligt bildade produkter

Singel
Singel är inte en krossprodukt utan består av naturligt rundade stenar i sorterade fraktioner. Liksom hos makadam så kan man få singel i olika bergarter som påverkar dess utseende betydligt. De olika fraktionerna och sorterna har ofta produktnamn som "gårdssingel", "ärtsingel", etc.

Singel bryts ofta i våra rullstensåsar och är en bristvara belagd med extra skatt idag. För den miljömedvetna bör valet mellan singel och makadam landa hos makadam.

Naturgrus
Naturgrus är naturligt vittrat och malet berg och säljs ofta i liknande fraktioner som samkross. Enligt definitionen för grus så är det partiklar mellan 2-60 mm men säljs ofta i fraktioner med "nollan" kvar och upp till ca 90 mm storlek.


Men jag vill ju ha singel och inte makadam på min trädgårdsgång/garageuppfart!
Man kan få en jättefin och krasig yta även av makadam i rätt fraktion. Ett tunt dekorationslager av fint makadam ovanpå ett bärlager av stenmjöl ger t.ex. en jättefin yta som är behaglig att gå på utan att man sjunker ner till fotknölarna. Perfekt till garageuppfarten också.

Ofta hör man folk prata om singel då de egentligen bara tänker på sten i en speciell fraktion (4-8, 8-16 t.ex) och inte nödvändigtvis singel i dess egentliga mening. Korrekt är dock att singel är en naturligt bildad produkt och makadam är tillverkad genom krossning av berg.