Start
Tjänster
Om firman
Grävning
Material
Namn på grus
Materialåtgång
Leverans
Länkar
Prislista
Beställning
Kontakt

Prislista          

 

Alla priser inkluderar 25% moms och gäller tills vidare. (pris på andra material fås på begäran)

Betalning kan göras kontant, med swish, med kort eller mot faktura. (kort- och fakturaavgift 25 kr)

 

Material i lösvikt (endast hela lass ca 2,5 ton) leverans ingår

Fingrus, makadam 2-5

2000 kr *

Gårdsgrus, makadam 4-8

2000 kr *

Gårdsgrus, makadam 8-11, 11-16

2500 kr *

Dräneringsgrus, makadam 8-16

2000 kr *

Jordförbättring, stenmjöl 0-2

2000 kr

Sättgrus, stenmjöl 0-4

2000 kr

Rörgravsgrus, stenmjöl 0-8

2000 kr

Slitlager, bergkross 0-16

2000 kr

Bärlager, bergkross 0-32

2000 kr

Förstärkningslager, bergkross 0-90

2000 kr

Mursand, naturgrus 0-4

2500 kr

Gjutgrus, naturgrus 0-8

2000 kr

Singel, sorterat naturgrus 8-16

2500 kr

Matjord

2500 kr

Täckbark, ren furubark

2500 kr

Dekorsten, sorterad natursten 16-35, 50-100, 100-200

pris på begäran

* makadam med dalaporfyr +500 kr