Rörgravsgrus

Bergkross i fraktionen 0-8 mm används till kringfyllnad runt rör och ledningar. Kan även användas som alternativ till slitlager (0-16) i de fall man önskar motverka förekomsten av "rullgrus" på vägar.