Sättgrus

Bergkross i fraktionen 0-4 mm är lämpligt att lägga stenar och plattor på. Även som ytlager på gångar, fotbollsplaner, ridbanor m.m. Packar sig och ger en mycket hård yta. Kallas även stenmjöl.