Start
Tjänster
Om firman
Grävning
Material
Namn på grus
Materialåtgång
Leverans
Länkar
Prislista
Beställning
Kontakt

Materialåtgång          

 

bullet

Materialåtgången kan enkelt beräknas om du vet markytans storlek samt materialets tjocklek.

bullet

längd x bredd x tjocklek (i meter) = volymen (i m3)

bullet

volymen x volymvikten = vikten (i ton)

 

bulletvolymvikt för dekorsten och kullersten = 1,7
bulletvolymvikt för krossprodukter 0-4, 0-8, 0-16 etc = 1,6
bulletvolymvikt för makadam 4-8, 8-16 etc = 1,5
bulletvolymvikt för sand = 1,4
bulletvolymvikt för matjord = 1,2
bulletvolymvikt för täckbark = 0,6